JUPINI
PolishEnglishSpanishGermanFrenchItalian
PolishEnglishSpanishGermanFrenchItalian

Zwroty i reklamacje

 Zwrot towaru przez Klienta

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
 • Klient:
  1. zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru na rzecz Pośrednika i do zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o zwrocie. Towar powinien zostać dostarczony na adres Pośrednika. Koszty dostawy ponosi Klient;
  2. przelewa na Pośrednika wszelkie prawa wynikające z umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 • Pośrednik zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że Pośrednik zatrzyma kwotę odpowiadającą stopniowi wykonania usługi. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w załączniku nr 1 do regulaminu. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Załącznik nr 1 Wzór formularza o zwrocie towaru składanego w zwykłej formie pisemnej

………………..   …………..

(miejscowość)           (data)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Tds Company Klaudia Kowalska-Karnia

Krasieniec Stary 9f

32-095 Iwanowice

Poland

OŚWIADCZENIE O ZWROCIE TOWARU

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o zamiarze zwrotu towaru

…….……………………………………………………………… [określić jaki towar] nabytego w moim imieniu przez Sprzedaż Internetowa Tomasz Niedźwiecki  w wyniku uruchomienia usługi pośrednictwa dnia ………………. [dzień złożenia zamówienia w Sklepie].

Jednocześnie zobowiązuję się do przeniesienia własności towaru na rzecz Pośrednika i przelewam na Pośrednika wszelkie prawa wynikające z zawartej umowy sprzedaży towaru.

Podpis konsumenta

 

Art. 51. 1. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

 1. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

1)    napojów alkoholowych;

2)    tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3)    perfum i wód toaletowych.

 1. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

100% bezpieczne płatności

GWARANCJA JAKOŚCI

Setki zadowolonych klientów

Zapisz się do newslettera
Aby być na bieżąco z promocjami i nowościami

Please wait...

Dziękujemy !

usercartdiamondclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram