JUPINI
PolishEnglishSpanishGermanFrenchItalian
PolishEnglishSpanishGermanFrenchItalian

Zwroty i reklamacje

 Zwrot towaru przez Klienta

  1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć sprzedającemu oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
  2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
  • Klient:
    1. zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru na rzecz Sprzedającego i do zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o zwrocie. Towar powinien zostać dostarczony na adres sprzedającego. Koszty dostawy ponosi Klient;
    2. przelewa na Sprzedającego wszelkie prawa wynikające z umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
  • Sprzedający zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że sprzedający zatrzyma kwotę odpowiadającą stopniowi wykonania usługi. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  1. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w załączniku nr 1 do regulaminu. Sprzedający przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną.
  2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Załącznik nr 1 Wzór formularza o zwrocie towaru składanego w zwykłej formie pisemnej

Zwroty i reklamacje
Zwrot towaru przez Klienta
1. Wypełnij fomularz
FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: ....................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: .........................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................

ADRES: .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

TELEFON: .................................................... EMAIL: ...........................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku: ........................................................................................................................

Nr konta

NAZWA TOWARU
ILOŚĆ
CENA BRUTTO
PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta:
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu i że zwracany towar nie był nigdy użytkowany.

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)

2. Zapakuj towar i wyślij na nasz adres
Po otrzymaniu potwierdzenia mailowego, należy zapakować towar. Towar powinien być zwrócony w opakowaniu od producenta lub podobnym w jakim został wysłany. Jeśli jest to niemożliwe, należy tak zabezpieczyć przesyłkę, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie. W miarę możliwości, dołącz do niej dowód zakupu.
3. Przekaż paczkę kurierowi lub nadaj ją na Poczcie.
4. Odbierz należność
W ciągu 14 dni od odstąpienia
od umowy otrzymasz zwrot należności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania zwracanych towarów.

100% BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

GWARANCJA JAKOŚCI

Setki zadowolonych klientów

Zapisz się do newslettera
Aby być na bieżąco z promocjami i nowościami

Please wait...

Dziękujemy !

usercartdiamondclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram